Tìm hiểu kỹ thuật nuôi Nhím (Hystrix Hodgsonn) tại Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì và khả năng nhân rộng mô hình trong một số hộ gia đình tại Quốc Oai - Hà Tây