Nghiên cứu đặc tính sinh học và đề xuất biện pháp phòng trừ một số loài sâu hại chính tại vườn sưu tập lưu giữ nguồn gen Xương Rồng vườn Quốc gia Ba Vì - Hà Tây