Nghiên cứu khả năng thấm thuốc XM5 của gỗ Hông (Paulownia fotunei Hemsl) bằng phương pháp ngâm thường và chân không - áp lực