Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/1514
Nhan đề: Nghiên cứu qui trình đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí khu vực Hà Nội có tính đến các yếu tố giảm nhẹ ô nhiễm không khí
Tác giả: Phạm Thị Việt, Anh
Từ khoá: Hà Nội
Môi trường
Ô nhiễm không khí
Ô nhiễm môi trường
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Đại học khoa học tự nhiên
Tóm tắt: Nghiên cứu quy trình đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí có tính đến các yếu tố giảm nhẹ chất ô nhiễm với sự hỗ trợ của công cụ toán học và GIS. Sử dụng mô hình lan truyền chất ô nhiễm của Sutton theo phương pháp tính tần suất vượt chuẩn kết hợp với công cụ GIS để tính toán và xây dựng bản đồ phân bố các chất ô nhiễm không khí do các nguồn thải công nghiệp gây ra đối với khu vực thành phố Hà Nội...
Mô tả: 27 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace/handle/123456789/1514
Bộ sưu tập: Liên hiệp Thư việnKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.