Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13975
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.advisorHoàng Kim, Ngũ (GV hướng dẫn)-
dc.contributor.authorNguyễn Thái, Bình (SV thực hiện)-
dc.date.accessioned2020-10-05T03:22:21Z-
dc.date.available2020-10-05T03:22:21Z-
dc.date.issued1999-
dc.identifier.urihttp://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13975-
dc.description58tr.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Lâm nghiệpvi
dc.subjectKLTNLNvi
dc.subjectChặt nuôi dưỡngvi
dc.subjectNúi Luốtvi
dc.subjectThông mã vĩvi
dc.subjectTiểu cảnhvi
dc.subjectSinh trưởngvi
dc.titleẢnh hưởng của chặt nuôi dưỡng đến tiểu hoàn cảnh và sinh trưởng của lâm phần thông Mã vĩ (Pinus Massoniana Lamb) tại núi Luốt trường Đại Học lâm Nghiệpvi
dc.typeBook chaptervi
Bộ sưu tập: Lâm học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
lv08002655.pdf5,96 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.