Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13974
Nhan đề: Nghiên cứu thực trạng và triển vọng phát triển chăn nuôi trong hệ thống nông lâm kết hợp tại Xóm Giếng, xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình
Tác giả: Kiều Trí, Đức (GV hướng dẫn)
Nguyễn Kim, Hiền (SV thực hiện)
Từ khoá: Phát triển chăn nuôi
Hệ thống nông lâm kết hợp
Hòa Bình
KLTNLN
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 70 tr.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13974
Bộ sưu tập: Quản lý đất đai và phát triển nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
lv08006081.pdf15.01 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.