Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13972
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả các công thức luân canh cây lạc hiện có tại xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Tác giả: Bùi Thị, Cúc (GV hướng dẫn)
Nguyễn Thị Hải, Yến (SV thực hiện)
Từ khoá: Công thức luân canh
Cây lạc
Thanh Hóa
KLTNLN
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 53 tr.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13972
Bộ sưu tập: Quản lý đất đai và phát triển nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
lv08006077.pdf10.25 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.