Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13971
Nhan đề: Nghiên cứu hiện trạng các mô hình cao su tiểu điền của các hộ gia đình ở xã Gio Phong, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị để đề xuất biện pháp thâm canh, nâng cao hiệu quả sản xuất
Tác giả: Trần Bình, Đà (GV hướng dẫn)
Nguyễn Đức, Tính (SV thực hiện)
Từ khoá: Mô hình cao su tiểu điền
Hộ gia đình
Biện pháp thâm canh
KLTNLN
Tỉnh Quảng Trị
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 65 tr.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13971
Bộ sưu tập: Quản lý đất đai và phát triển nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
lv08006075.pdf14.75 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.