Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13970
Nhan đề: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, phương pháp bảo quản và xử lý nảy mầm hạt cho loài Cọc Rào (Jatropha curcas)
Tác giả: Phạm Thị, Huyền (GV hướng dẫn)
Nguyễn Thị Thu, Hiền (SV thực hiện)
Từ khoá: Đặc điểm sinh học
Phương pháp bảo quản
Xử lý nảy mầm hạt
KLTNLN
Loài Cọc Rào
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 46 tr.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13970
Bộ sưu tập: Lâm học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
lv08006073.pdf8.4 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.