Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13969
Nhan đề: Tìm hiểu mô hình sản xuất rau an toàn và đề xuất giải pháp nhân rộng tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc
Tác giả: Kiều Trí, Đức (GV hướng dẫn)
Nguyễn Thị, Thùy (SV thực hiện)
Từ khoá: Sản xuất rau an toàn
Giải pháp nhân rộng
Vĩnh Phúc
KLTNLN
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 63 tr.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13969
Bộ sưu tập: Quản lý đất đai và phát triển nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
lv08006059.pdf13.65 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.