Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13968
Nhan đề: Nghiên cứu đặc điểm biến dị của Thông Nhựa (Pinus merkusii Jungh et de Vriese) tại Uông Bí - Quảng Ninh
Tác giả: Kiều Văn, Thịnh (GV hướng dẫn)
Nguyễn Thị Bích, Phượng (SV thực hiện)
Từ khoá: Đặc điểm biến dị
Thông Nhựa
Quảng Ninh
KLTNLN
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 53 tr.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13968
Bộ sưu tập: Lâm học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
lv08006057.pdf12.51 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.