Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13967
Nhan đề: Đánh giá kết quả trồng rừng phòng hộ dự án 661 giai đoạn 1999-2007 tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Tác giả: Vũ Đại, Dương (GV hướng dẫn)
Lều Vũ, Hiếu (SV thực hiện)
Từ khoá: Trồng rừng phòng hộ
Dự án 661
Phú Thọ
KLTNLN
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 58 tr.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13967
Bộ sưu tập: Lâm học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
lv08006050.pdf11.95 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.