Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13966
Nhan đề: Đánh giá khả năng sinh trưởng của một số loài cây lá rộng bản địa trồng dưới tán rừng Thông Mã vĩ tại Trung tâm KHSX Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ, tỉnh Vĩnh Phúc
Tác giả: Phạm Đức, Chiến (GV hướng dẫn)
Nguyễn Thị, Ân (SV thực hiện)
Từ khoá: Khả năng sinh trưởng
Cây lá rộng
Trồng dưới tán rừng Thông Mã Vĩ
KLTNLN
Trung tâm KHSX Lâm nghiệp
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mô tả: 59 tr.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13966
Bộ sưu tập: Lâm học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
lv08006045.pdf13.9 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.