Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13965
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả một số mô hình khuyến nông khuyến lâm chủ yếu tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Tác giả: Nguyễn Đình, Hải (GV hướng dẫn)
Nguyễn Thị, Hạnh (SV thực hiện)
Từ khoá: Mô hình khuyến nông
Mô hình khuyến lâm
Nghệ An
KLTNLN
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mô tả: 61 tr.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13965
Bộ sưu tập: Quản lý đất đai và phát triển nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
lv08006044.pdf14.79 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.