Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13963
Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động canh tác nông nghiệp, chăn nuôi gia súc tới công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tại thôn Lâm Nghiệp, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
Tác giả: Phạm Quang, Vinh (GV hướng dẫn)
Thái Văn, Quang (SV thực hiện)
Từ khoá: Canh tác nông nghiệp
Chăn nuôi gia súc
Nghệ An
KLTNLN
Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mô tả: 56 tr.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13963
Bộ sưu tập: Quản lý đất đai và phát triển nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
lv08005908.pdf12.04 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.