Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13962
Nhan đề: Nghiên cứu lựa chọn loài cây có khả năng phòng cháy hiệu quả tại xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
Tác giả: Bế Minh, Châu (GV hướng dẫn)
Nguyễn Ngọc, Lợi (SV thực hiện)
Từ khoá: Cây có khả năng phòng cháy
Nghĩa Phương
Bắc Giang
KLTNLN
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 52 tr.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13962
Bộ sưu tập: Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
lv08005873.pdf9.81 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.