Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13961
Nhan đề: Khảo sát về trekking tour Fansipan 2005 - 2007 vườn Quốc gia Hoàng Liên, Sa Pa - Lào Cai
Tác giả: Nguyễn Thị, Thủy (GV hướng dẫn)
Bùi Trung, Kiên (SV thực hiện)
Từ khoá: Khảo sát về trekking
Vườn quốc gia Hoàng Liên
Sa Pa
KLTNLN
Lào Cai
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 61 tr.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13961
Bộ sưu tập: Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
lv08005872.pdf14.67 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.