Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13852
Nhan đề: Đa dạng và phân bố các loài thuộc chi lan kim tuyến (Anoectochilus Blume) tại Thanh Hóa
Tác giả: Nguyễn Trọng, Quyền
Bùi Văn, Thắng
Hoàng Văn, Sâm
Từ khoá: Đa dạng loài
Rừng đặc dụng
Thanh Hóa
NN&PTNT số 12-2020
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mô tả: 10 tr.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13852
Bộ sưu tập: Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Tap chi_So 12_2020_Bai 11.pdf3 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.