Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13159
Nhan đề: Nghiên cứu tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai, Hà Nội
Tác giả: Vũ Văn, Thịnh (GV hướng dẫn)
Nguyễn Trung, Kiên (SV thực hiện)
Từ khoá: Động lực lao động
Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai
Hà Nội
KLTNLN
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 65 tr.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13159
Bộ sưu tập: Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2020_K61_QTKD_Nguyen Trung Kien.pdf1,76 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.