Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13133
Nhan đề: Nghiên cứu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu Tín Nghĩa, Long Biên, Hà Nội
Tác giả: Phạm Thị Trà, My (GV hướng dẫn)
Phùng Thị Ngọc, Hậu (SV thực hiện)
Từ khoá: Kế toán bán hang
Kết quả kinh doanh
Hà Nội
KLTNLN
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 68 tr.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13133
Bộ sưu tập: Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2020_K61_KTO_Phung Thi Ngoc Hau.pdf1,98 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.