Phân tích một số đặc điểm chủ yếu của gỗ Tràm (Melaleuca cajuputy) và định hướng sử dụng trong sản xuất ván dăm và ván ghép thanh