Nghiên cứu một số yếu tố công nghệ tạo vật liệu composite từ chỉ xơ dừa ngắn với chất nền là nhựa phế liệu sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất đồ mộc