Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/12275
Nhan đề: Nghiên cứu tuyển chọn và kỹ thuật trồng một số loài rau rừng có giá trị cao tại Điện Biên và Lào Cai
Tác giả: Hoàng Văn, Sâm
Từ khoá: Rau rừng
Kỹ thuật trồng rau rừng
NCKH 2005-2014
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 10 tr.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/12275
Bộ sưu tập: Kết quả nghiên cứu khoa học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
26. Bai 26.pdf5,36 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.