Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/12274
Nhan đề: Nghiên cứu tính đa dạng và hệ thống hóa tập đoàn cây bản địa tại rừng thực nghiệm trường Đại học Lâm nghiệp
Tác giả: Hoàng Văn, Sâm
Phan Văn, Dũng
Từ khoá: Cây bản địa
Tính đa dạng
Hệ thống hóa
Rừng thực nghiệm
NCKH 2005-2014
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 10 tr.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/12274
Bộ sưu tập: Kết quả nghiên cứu khoa học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
25. Bai 25.pdf5,46 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.