Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/10442
Nhan đề: Thiết kế và tổ chức thi công tuyến đường QL3 Tiên Dược - Đông Xuân - huyện huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội
Tác giả: Nguyễn Văn, Vệ (GV hướng dẫn)
Phùng Quang, Huy (SV thực hiện)
Từ khoá: Thi công tuyến đường
Hà Nội
KLTNLN
Lv09006452
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 68 tr.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/10442
Bộ sưu tập: Cơ điện và Công trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Lv09006452.pdf12,08 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.