Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/10303
Nhan đề: Thực vật quý, hiếm tại khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh
Tác giả: Hoàng Văn, Sâm
Nguyễn Trọng, Đạt
Từ khoá: Đa dạng sinh học
Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ
Thực vật quý hiếm
Bảo tồn
Tạp chí số 3-2019
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/10303
Bộ sưu tập: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
14.HoangVanSam.pdf426,02 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.