Duyệt theo Tác giả Hoàng Kim, Ngũ (GV hướng dẫn)

Chuyển đến một điểm trong chỉ mục:
Hiển thị kết quả 1 đến 20 của 38  Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
1994Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của cây Hoàng Đàn (Cupresus Tolurosa D.Don) tại khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên, Lạng SơnHoàng Kim, Ngũ (GV hướng dẫn); Trần Tiến, Trường (SV thực hiện)
1996Sơ bộ nghiên cứu tái sinh dưới tán rừng tự nhiên - Long MỹHoàng Kim, Ngũ (GV hướng dẫn); Nguyễn Thị, Vân B (SV thực hiện)
1996Sơ bộ phân vùng sinh thái lâm nghiệp lưu vực sông Đà làm cơ sở chọn loại cây trồngHoàng Kim, Ngũ (GV hướng dẫn); Thiều Ngọc, Thiệp (SV thực hiện)
1996Sơ bộ nghiên cứu rừng Dầu Rái tại Long Mỹ - Quy Nhơn - Bình Định làm cơ sở đề xuất biện pháp lâm sinh nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng rừngHoàng Kim, Ngũ (GV hướng dẫn); Nguyễn Sỹ, Quý (SV thực hiện)
1996Nghiên cứu tái sinh phục hồi rừng tự nhiên sau khai thác chọn thuocj lâm trường Kanack huyện KBang- tỉnh Gia LaiHoàng Kim, Ngũ (GV hướng dẫn); Hồ Văn, Phúc (SV thực hiện)
1997Bước đầu nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của rừng Giẻ chồi tại lâm trường Mai Sơn - Lục Nam - Hà BắcHoàng Kim, Ngũ (GV hướng dẫn); Nguyễn Văn, Thịu (SV thực hiện)
1998Thử nghiệm một số phương pháp xử lý hạt giống và nghiên cứu ảnh hưởng mức độ che sáng đến sinh trưởng của loài Giẻ Trùng Khánh (castanea mollissima) ở giai đoạn vườn ươmHoàng Kim, Ngũ (GV hướng dẫn); Đàm Trung, Cán (SV thực hiện)
1998Sơ bộ nghiên cứu sinh trưởng của loài Mỡ (Manglietia Glauca) trồng trên các điều kiện lập địa khác nhau, độ dầy tầng đất khác nhau tại lâm trường Hữu Lũng I - Lạng SơnHoàng Kim, Ngũ (GV hướng dẫn); Hoàng Thị, Anh (SV thực hiện)
1998Bước đâu nghiên cứu khả năng tạo cây con để gây trồng loài Nghiến (Buretiondendron hsienmu Ching et How) ở vùng đệm và phân khu phục hồi sinh thái tại vườn Quốc gia Ba Bể - Bắc CạnHoàng Kim, Ngũ (GV hướng dẫn); Mai Quang, Trường (HV thực hiện)
1998Bước đầu nghiên cứu khả năng tạo cây con để gây trồng loài Nghiến (Burretiodendron hsienmu Ching et How) ở vùng đệm và phân khu phục hồi sinh thái tại vườn quốc gia Ba Bể - Bắc CạnHoàng Kim, Ngũ (GV hướng dẫn); Mai Quang, Trường (HV thực hiện)
1998Nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học Cây Nghiến (Burretiodendron tonkinensis (A. Chev.) Kosterm) tại vườn Quốc gia Ba BểHoàng Kim, Ngũ (GV hướng dẫn); Trần Việt, Hà (SV thực hiện)
1999Ảnh hưởng của chặt nuôi dưỡng đến tiểu hoàn cảnh và sinh trưởng của lâm phần thông Mã vĩ (Pinus Massoniana Lamb) tại núi Luốt trường Đại Học lâm NghiệpHoàng Kim, Ngũ (GV hướng dẫn); Nguyễn Thái, Bình (SV thực hiện)
2000Bước đầu nghiên cứu cấu trúc trạng thái IIIA2 và tình hình tái sinh rừng để làm cơ sở đề xuất các biện pháp xúc tiến tái sinh tại vườn Quốc gia Bến En, Thanh HóaHoàng Kim, Ngũ (GV hướng dẫn); Trương Ngọc, Tiến (SV thực hiện)
2000Nghiên cứu khả năng phục hồi của lớp thảm thực vật thân gỗ dưới tán rừng trồng Keo tai tượng và Bạch đàn trắng ở xã Vầy Nưa - vùng ven hồ thủy điện Hòa BìnhHoàng Kim, Ngũ (GV hướng dẫn); Đặng Thị Bích, Liên (SV thực hiện)
2000Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý sử dụng rừng và đất rừng tại xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái NguyênVũ, Nhâm; Hoàng Kim, Ngũ (GV hướng dẫn); Đặng Kim, Tuyến (HV thực hiện)
2000Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học loài Thông tre (Podocarpus nerrifolius D.Don) tại vườn quốc gia Ba Vì - Hà TâyNguyễn Hữu, Vĩnh; Hoàng Kim, Ngũ (GV hướng dẫn); Trần Thị, Chì (HV thực hiện)
2000Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của tỉa thưa và phân bón đến lượng nhựa rừng Thông nhựa (Pinus Merkusii) trồng thuần loài tại Đại Lải - Vĩnh PhúcNguyễn Hữu, Vĩnh; Hoàng Kim, Ngũ (GV hướng dẫn); Hoàng Minh, Giám (HV thực hiện)
2001Bước đầu điều tra tình hình sinh trưởng khả năng phát triển của một số loài cây trồng lâm nghiệp và đánh giá hiệu quả các mô hình rừng trên núi đá vôi ở Kim Bôi - tỉnh Hòa BìnhHoàng Kim, Ngũ (GV hướng dẫn); Khăm, Phon (SV thực hiện)
2002Bước đầu nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tình hình tái sinh của hai trạng thái rừng IIIA1 và IIIA2 tại xã Tự Do - Quang Hòa - Cao BằngHoàng Kim, Ngũ (GV hướng dẫn); Nông Minh, Hải (SV thực hiện)
2002Bước đầu đánh giá hiệu quả mô hình phục hồi rừng bằng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung ở xã Yên Bình và Đông Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa BìnhHoàng Kim, Ngũ (GV hướng dẫn); Tô Thị Diễm, Châu (SV thực hiện)