Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Để tìm kiếm chính xác hơn hãy sử dụng thêm bộ lọc:

Nhập thêm hoặc loại trừ bớt thông tin của tài liệu muốn tìm.


Kết quả 1-10 của 22.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Nhân giống cây Đảng Sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. et Thomson) bằng kỹ thuật nuôi cấy môBùi Văn, Thắng; Cao Thị Việt, Nga; Vùi Văn, Kiên; Nguyễn Văn, Việt
2018Xây dựng kỹ thuật nhân giống In vitro Dưa lê Kim Hoàng HậuNguyễn Văn, Việt; Đoàn Thị Thu, Hương; Trần Việt, Hà
2017Xây dựng hệ thống tái sinh Bạch đàn Urô (Eucalyptus urophylla S.T. Blake) từ mô sẹo phục vụ chọn dòng tế bàoNguyễn Thị, Hường; Nguyễn Văn, Việt
2017Extraction of polysaccharides and tannin from some medicinal plantsVũ Kim, Dung; Đỗ Quang, Trung; Nguyễn Văn, Việt
2019Nghiên cứu nhân giống cây Kim Tiền Thảo (Desmodium styracifolium (Osb.) Merr.) bằng phương pháp nuôi cấy in vitroNguyễn Văn, Việt; Nguyễn Thị, Huệ; Đoàn Thị Thu, Hương; Nguyễn Thị, Hiên
2017Nghiên cứu nhân nhanh in vitro sinh khối rễ tơ cây Đẳng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f.)Nguyễn Thị, Huyền; Nguyễn Văn, Việt
2018Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy In vitro trong nhân giống cây Gừng gió (Zingiber zerumbet)Trần Việt, Hà; Nguyễn Văn, Việt; Đoàn Thị Thu, Hương; Nguyễn Thị, Huyền; Đinh Văn, Huyền; Sounthone, Douangmala
2018Nghiên cứu nhân giống In vitro dây Thìa canh (Gymenema sylvestre (Retz.) R. BR. Ex Schult)Đào Thị Thúy, Hằng; Nguyễn Văn, Việt; Nguyễn Thị, Huyền; Đoàn Thị Thu, Hương
2017Study on application of thin cell layer culture for in vitro Propagation of Chrysanthemum indicumNguyễn Văn, Việt
2018Xây dựng hệ thống tái sinh từ nuôi cấy Lát mỏng tế bào cây Củ Dòm (Stephania dielsiana Y. C. Wu)Nguyễn Văn, Việt; Nguyễn Thị Thùy, Dương; Trần Việt, Hà; Phạm Thị, Huyền