Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Để tìm kiếm chính xác hơn hãy sử dụng thêm bộ lọc:

Nhập thêm hoặc loại trừ bớt thông tin của tài liệu muốn tìm.


Kết quả 1-10 của 10.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
1985Thông nhựa ( Pinus merkusina E.N.G cooling - H.Gaussen ) ở Việt Nam yêu cầu chất lượng cây con và hỗn hợp ruột cây để trồng rừngVũ Đình, Phương; Nguyễn Hữu, Vĩnh (GV hướng dẫn); Nguyễn Xuân, Quắt (Nghiên cứu sinh)
1989Nghiên cứu trồng xen một số cây nông nghiệp với cây mỡ (manglibtia glauca blume) và cây Bồ Đề ( styrax tokinénensis) ở lâm trường Ngòi Lao - Hoàng Liên SơnNguyễn Văn, Trưng; Đỗ Đình, Sâm (GV hướng dẫn); Bùi Ngọc, Thậm (Nghiên cứu sinh)
1988Lập biểu sản phẩm và thương phẩm cho rừng thông đuôi ngựa (pinus massonniala lamb) kinh doanh gỗ mỏ vùng Đông Bắc Việt NamĐồng Sỹ, Hiền (GV hướng dẫn); Vũ, Nhâm (Nghiên cứu sinh)
1984A fakitermele's gazdấ'gi hatékon sa'ga'nak ne'ha'ny ke'ce'se a magyra erdogazda'lkoda'sbanSomkuti, Elemér (GV hướng dẫn); Võ Nguyên, Huân (Nghiên cứu sinh)
1989Nghiên cứu trồng xen một số cây nông nghiệp với cây mỡ (mangkietia glauca plume) và cây bồ đề (spyras tolkinesis) ở lâm trường Ngòi Lao - Hoàng Liên SơnNguyễn Văn, Chương; Đỗ Đình, Sâm (GV hướng dẫn); Bùi Ngọc, Nhâm (Nghiên cứu sinh)
1989Ảnh hưởng của dinh dưỡng NPK đến chất lượng cây ươm thông nhựa (Pinus merkusi)Nguyễn Ngọc, Tân; Nguyễn Hữu, Thước (GV hướng dẫn); Trương Thị, Thảo (Nghiên cứu sinh)
1988Điều kiện đất trồng rừng Bồ Đề (Stirax tonkinensis pier) làm nguyên liệu giấy sợi và ảnh hưởng của rừng Bồ Đề trồng thuần loài đến độ phì đấtĐồng Sỹ, Hiền; Thái Văn, Trùng (GV hướng dẫn); Và những người khác; Hoàng Xuân, Tý (Nghiên cứu sinh)
1989Điều tra và tổ chức kinh doanh rừng trồng nhiệt đới (pinus kesiya) Việt Nam (Bản tóm tắt)V.S., Moiseev (GV hướng dẫn); Nguyễn Ngọc, Lung (Nghiên cứu sinh)
1981Mycorrmizal inoculation and tis effects on the oronih of savaral pine spe'cie'sHejstrik, Váslav (GV hướng dẫn); Phạm Hoài, Đức (Nghiên cứu sinh)
1988Dự đoán trữ lượng rừng và năng suất gỗ của đất rừng bồ đề (styrax tonkinensis piere) thuần loài đều tuổi vùng trung tâm ẩm Bắc Việt NamĐồng Sỹ, Hiền; Nguyễn Văn, Trương (GV hướng dẫn); Và những người khác; Trịnh Đức, Huy (Nghiên cứu sinh)