Search

Search Results

Results 1-10 of 936 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Ngô Trí, Phúc; Nguyễn Sơn, Lâm;  Co-Author: 2006 (Giới thiệu nguyên lý luyện Ferro; Thiết bị thiết kế xưởng và sử dụng lại phế thải;Công nghệ sản xuất Ferro.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Trần Thị Bích, Nga; Phạm Ngọc, Sáu; Nguyễn Văn, Quỳ;  Co-Author: 2006 (Giải thích các khái niệm taì chính quan trọng cho những nhà quản trị không chuyên về quản lý tài chính.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Võ Văn, Chi; Nguyễn Đức, Minh;  Co-Author: 2008 (Giới thiệu về rắn và tác dụng của rắn trong đời sống, cũng nhưn cách phòng trừ rắn độc cắn.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Ngô Đình, Giao;  Co-Author: 1997 (Trình bày kiến thức về kinh tế học vi mô và những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp; Quy luật Cung - cầu; Lý thuyết người tiêu dùng; Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp; Cạnh tranh và độc quyền; Thị trường yếu tố sản xuất.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Võ Thị Thương, Lan;  Co-Author: 2007 (Tài liệu đề cập đến các thông tin về hệ gen, đặc điểm và tính đa dạng của gen. Cấu trúc và hoạt động của gen prokaryot và eukaryot, các cơ chế kiểm soát hoạt động ở mức độ phiên mã và dịch mã. Các kiến thức về sửa chữa và tổng hợp và tổng hợp ADN. Các khái niệm chung về tái tổ hợp di truyền. Các kỹ thuật cơ bản của sinh học phân tử và quá trình tổng hợp và vận chuyển, phân bố protein trong các bào quan của tế bào)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Nguyễn Đình, Điện; Đỗ Mạnh, Môn;  Co-Author: 2008 (Tài liệu đề cập các vấn đề cơ bản về hình học. Phương pháp hai hình chiếu thẳng góc. Phương pháp hình chiếu trục đo.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Lê Minh, Triết; Lê Thanh, Hải;  Co-Author: 2006 (Giới thiệu tổng quan về các vấn đề chính liên quan đến chất thải nguy hại; một số thực tế liên quan; các vấn đề về kiểm soát và xử lý chất thải nguy hại,..)