Search

Search Results

Results 1-10 of 12 (Search time: 0.017 seconds).
Item hits:
  • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


  • Authors: Kiosaky, Robert T.; Lechter, Sharon R.;  Co-Author: 2009 (-)

  • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


  • Authors: Nguyễn Minh, Kiều; Phan Chung, Thủy; Nguyễn Thị Thùy, Linh;  Co-Author: 2006 (Trình bày về hệ thống ngân hàng, tín dụng, các hoạt động thanh toán qua ngân hàng, thanh toán quốc tế,...)

  • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


  • Authors: Kiosaky, Robert T.; Lechter, Sharon R.;  Co-Author: 2010 (Tài liệu giải thích cách làm thế nào các nhà đầu tư chiếm 10% dân số lại sở hữu đến 90% của cải xã hội và làm thế nào bạn có thể đạt được điều đó.)

  • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


  • Authors: Kiosaky, Robert T.; Lechter, Sharon R.;  Co-Author: 2010 (Cung cấp những bí quyết và kiến thức quý báu để chúng ta tự tin bước vào thế giới thực- thế giới của chúng ta phải đối đầu sau khi ra trường.)

  • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


  • Authors: Robert T., Kiyosaki; SharonL., Lechter;  Co-Author: 2010 (Cách sử dụng nguồn vốn để được thoải mái về tiền bạc)