Search

Search Results

Results 1-10 of 13 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
  • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


  • Authors: Trần Thị Bích, Nga; Phạm Ngọc, Sáu; Nguyễn Văn, Quỳ;  Co-Author: 2006 (Giải thích các khái niệm taì chính quan trọng cho những nhà quản trị không chuyên về quản lý tài chính.)

  • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


  • Authors: Kiosaky, Robert T.; Lechter, Sharon R.;  Co-Author: 2009 (-)

  • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


  • Authors: Lưu Thị, Hương; Vũ Duy, Hào; Phạm Quang, Trung; Nguyễn Văn, Định; Đàm Văn, Huệ; Trần Đăng, Khảm; Nguyễn Quang, Ninh; Nguyễn Đức, Hiển;  Co-Author: 2002 (Trình bày phân tích tài chính doanh nghiệp, quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp,chi phí vốn và cơ cấu vốn, quản lý tài sản trong doanh nghiệp,...)

  • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


  • Authors: Kiosaky, Robert T.; Lechter, Sharon R.;  Co-Author: 2010 (Cung cấp những bí quyết và kiến thức quý báu để chúng ta tự tin bước vào thế giới thực- thế giới của chúng ta phải đối đầu sau khi ra trường.)