Search

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Results 1-8 of 8 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Nguyễn Đình, Trí; Lê Trọng, Vinh; Dương Thủy, Vĩ;  Co-Author: 2005 (Cung cấp kiến thức cơ bản của toán học nhằm rèn luyện tư duy khoa học, cung cấp công cụ toán học để sinh viên học các môn khoa học kỹ thuật khác, xây dựng tiềm lực để tiếp tục sự học sau này.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Nguyễn Đình, Trí; Tạ Văn, Đĩnh; Nguyễn Hồ, Quỳnh;  Co-Author: 2009 (Chương 1: Số thực.! Chương 2: Hàm một biến số thực.! Chương 3: Giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số.! Chương 4: Đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số.! Chương 5: Các định lí về giá trị trung bình.! Chương 6: Nguyên hàm và tích phân bất định.! Chương 7:Tích phân xác định.! Chương 8: Chuỗi.!)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Nguyễn Đình, Trí; Tạ Văn, Đĩnh; Nguyễn Hồ, Quỳnh;  Co-Author: 2004 (Trình bày các khái niệm cơ bản của đại số và giải tích toán học. Các định lí và công thức của đại số và hình học giải tích)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Nguyễn Đình, Trí;  Co-Author: 2004 (Trình bày lời giải của các bài tập đã ra trong quyển toán cao cấp tập 3 phép tính giải tích nhiều biến số.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Nguyễn Đình, Trí;  Co-Author: 2004 (Trình bày lời giải của các bài tập đã ra trong quyển toán học cao cấp tập 2. Một số bài tập hỗn hợp và nâng cao.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Nguyễn Đình, Trí; Tạ Văn, Đĩnh; Nguyễn Hồ, Quỳnh;  Co-Author: 2004 (Chương 1: Hàm số nhiều biến số.! Chương 2: Ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học.! Chương 3: Tích phân bội.! Chương 4: Tích phân đường - Tích phân mặt.! Chương 5: Phương trình vi phân.!)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Nguyễn Đình, Trí;  Co-Author: 2004 (Trình bày phần bài giải và hướng dẫn cách giải bài tập đã ra ở quyển toán cao cấp tập 1.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Nguyễn Đình, Trí; Lê Trọng, Vinh; Dương Thủy, Vỹ;  Co-Author: 2006 (Hàm số nhiều biến số, tích phân kép, tích phân đường, chuỗi và phương trình vi phân)

 • <<
 • 1
 • >>