Search

Search Results

Results 1-10 of 16 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Trương Đức, Lực; Nguyễn Đình, Trung;  Co-Author: 2011 (Tài liệu giới thiệu chung về quản trị tác nghiệp, hoạch định tổng hợp, hoạch định trong sản xuất, định vị doanh nghiệp, quản trị dự án và quản trị, bảo trì trong sản xuất.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: GS.TS Trần Đức, Hân;  Co-Author: 2008 (Kiến thức cơ bản về laser và hiểu laser như một công cụ nghiên cứu ứng dụng chúng trong một số chuyên ngành như kỹ thuật thông tin,kỹ thuật điện tử, điện tử - y sinh,công nghệ cơ khí...)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: GS.TSKH Bành Tiến, Long; PGS. TS Trần Thế, Lục; TH.S Nguyễn Chí, Quang;  Co-Author: 2004 (Giáo trình "Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp" được biên soạn theo đề cương môn học" Công nghệ tạo hình các bề mặt" cho các sinh viên chuyên ngành chế tạo máy. Giúp cho sinh viên hiểu kĩ hơn về các vấn đề như quá trình, nguyên lý cơ bản và điều kiện tạo hình khi gia công)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: TS. Trần Thủy, Bình;  Co-Author: 2005 (- Đề cập đến các kỹ thuật cơ bản của nghề may (Kỹ thuật khâu tay,kỹ thuật máy may cùng các thiết bị), cách tính định mức vải cho các loại quần áo - Hướng dẫn quy trình, kiểu may quần áo thông dụng)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Nguyễn Thị, Liên; Nguyễn Văn, Hiệu;  Co-Author: 2008 (Trình bày đại cương về thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, nhập khẩu,..)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Nguyễn Chí, Công;  Co-Author: 2010 (Cung cấp những kiến thức cơ bản cho việc lập dự án đầu tư công trình thủy lợi phục vụ tưới và thiết kế mạng lưới kênh mương tưới tiêu cho vùng dự án. - Đi sâu vào giải pháp thủy lợi ở một số vùng cá biệt và công tác quản lý khai thác các công trình thủy lợi.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Nguyễn Thị, Liên; Nguyễn Văn, Hiệu;  Co-Author: 2009 (Trình bày đại cương về thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, nhập khẩu,..)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Hoàng, Huệ;  Co-Author: 2009 (Tài liệu gồm 10 chương với các vấn đề về khái niệm chung, mạng lưới cấp thoát, các biện pháp xử lý và cấp thoát công trình.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Ths. Chu Văn, Đức;  Co-Author: 2005 (Tổng hợp những lý luận về giao tiếp, rèn luyện những kỹ năng giao tiếp cơ bản cho một nhân viên văn phòng hoặc thư kí văn phòng thời hiện đại)