Search

Search Results

Results 1-10 of 94 (Search time: 0.026 seconds).
Item hits:
  • Giáo trình (VNUF Book)


  • Authors: Trần văn, Mão; Trần Tuấn, Kha; Đỗ Thị, Kha; Lê Thị, Diên;  Co-Author: 2010 (Tài liệu trình bày một số lĩnh vực về sinh thái vi sinh vật, phục tráng môi trường ô nhiễm, công nghệ vi sinh vật hiện đại bảo vệ môi trường và phát triển môi trường bền vững...)

  • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


  • Authors: Sưu tầm Internet;  Co-Author: 2012 (Cung cấp khái niệm về hệ thống thông tin; khái niệm cơ sở dữ liệu và thiết kế cơ sở dữ liệu bản đồ số.)

  • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


  • Authors: Vũ Kim, Dũng;  Co-Author: 2010 (Trình bày các nguyên lý chung nhất của kinh tế học vi mô nhằm trang bị các nội dung cơ bản về môn học.)

  • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


  • Authors: Seiwert, Lotha J.;  Co-Author: 2010 (Tài liệu đề cập tới nghệ thuật am hiểu cuộc sống, giải phóng tiềm năng trong con người bạn, đồng thời đưa bạn đến với hạnh phúc và sự viên mãn.)

  • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


  • Authors: Trương Đức, Lực; Nguyễn Đình, Trung;  Co-Author: 2011 (Tài liệu giới thiệu chung về quản trị tác nghiệp, hoạch định tổng hợp, hoạch định trong sản xuất, định vị doanh nghiệp, quản trị dự án và quản trị, bảo trì trong sản xuất.)