Văn bản pháp luật : [49] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 49
 Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2004Nghị định số: 110/2004/NĐ-CP: Về công tác văn thư Chính PhủChính Phủ
2010Nghị định số: 09/2010?NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thưChính Phủ
2011Thông tư số 01:/2011/TT-BNV: Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chínhBộ nội vụ
2015Luật số: 80/2015/QH13: Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtQuốc hội
2017Thông tư số:23/2017/TT-BNNPTNT: Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khácBộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
2017Quyết định số: 886/QĐ-TTg: Phê duyệt chương tình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020Thủ tướng chính phủ
2011Thông tư số: 78/2011/TT-BNNPTNT: Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2013Nghị định số: 52/2013/NĐ-CP: Về thương mại điện tửChính Phủ
2005Luật Thương mại của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005Quốc hội
2007Các văn bản QPPL liên quan Giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2007-2010 hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy giai đoạn 2008-2012Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
2014Thông tư số: 38/2014/TT-BNNPTNT: Hướng dẫn về Phương án quản lý rừng bền vữngBộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
2008Thông tư liên tịch số: 65/2008/TTLT-BNN-BTC: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừngBộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn-Bộ Tài chính
2018Thông tư số: 28/2018/TT-BNNPTNT: Quy định về quản lý rừng bền vữngBộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
2009Thông tư số: 34/2009/TT-BNNPTNT: Quy định tiêu chí xác định và phân hạng rừngBộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
2006Quyết định số: 186/2006/QĐ-TTg: Về việc ban hành Quy chế quản lý rừngThủ tướng chính phủ
2014Quyết định số: 1976/QĐ-TTg: Phê duyệt Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030Thủ tướng chính phủ
2016Quyết định số: 83/QĐ-BNN-TCLN: Phê duyệt Đề án thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2016-2020Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
2012Quyết định số: 07/2012/QĐ-TTg: Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừngThủ tướng chính phủ
2006Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếmChính Phủ
2010Nghị định số: 117/2010/NĐ-CP: Về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc rừngChính Phủ
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 49
 Trang sau >