Nguyễn Hải Hòa
Year of Birth: 2/1974
Fields/Area of Specialization: Bậc Đại học: Viễn thám và GIS ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa học Môi trường, Sinh thái Môi trường; Công nghệ Quản lý Môi trường. Bậc Sau đại học: Viễn thám và GIS ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường; Đánh giá tác động Môi trường; Biến đổi khí hậu trong Lâm nghiệp; Đánh giá rủi ro sinh thái.
Qualification: PGS.TS
Google Scholar: Link
1999- 2002: Giảng viên BM Quản lý Môi trường, Khoa QLTNRMT; 2002- 2005: Học thạc sỹ tại ĐH Quốc gia Úc; 2005- 2009: Giảng viên BM QLMT, Khoa QLTNR&MT; 2009- 2013: NCS tại ĐH Queensland, Úc; 2013 - đến nay: Giảng viên BM KTMT, Khoa QLTNR&MT

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

1452

VIEWS & DOWNLOAD

105

Top Country :

Search Results

 • item.jpg
 • Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article)


 • Authors: Vũ Văn, Thái; Nguyễn Hải, Hòa; Lê Thị Quỳnh, Hoa; Nguyễn Minh, Ngọc; Tống Phước Hoàng, Hiếu (2021)

 • Những kết quả đạt được đã và đang hỗ trợ hiệu quả cho công tác theo dõi, cập nhật diễn biến rừng góp phần ngăn chặn phá rừng, khai thác rừng trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ngoài ra, ứng dụng này có thể được nhân rộng cho các địa phương khác ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article)


 • Authors: Nguyễn Trọng, Cương; Trần Quang, Bảo; Phạm Ngọc, Hải; Nguyễn Hải, Hòa (2021)

 • Bài báo tổng hợp các kết quả nghiên cứu về ứng dụng viễn thám để thành lập bản đổ rừng ngập mặn trên thế giới theo hai chủ đề chính: các tư liệu ảnh và các phương pháp xử lý ảnh; chỉ số để xác định rừng ngập mặn. Kết quả cho thấy, các nghiên cứu về thành lập bản đồ rừng ngập mặn thông thường sử dụng ảnh viễn thám có độ phân giải trung bình, một số ít nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám có độ phân giải cao hoặc sử dụng ảnh hàng không.

???browse.full.range???
 Nguyễn Hải Hòa
author picture
Qualification: Bậc Đại học: Viễn thám và GIS ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa học Môi trường, Sinh thái Môi trường; Công nghệ Quản lý Môi trường. Bậc Sau đại học: Viễn thám và GIS ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường; Đánh giá tác động Môi trường; Biến đổi khí hậu trong Lâm nghiệp; Đánh giá rủi ro sinh thái.
Fields/Area of Specialization: PGS.TS
1999- 2002: Giảng viên BM Quản lý Môi trường, Khoa QLTNRMT; 2002- 2005: Học thạc sỹ tại ĐH Quốc gia Úc; 2005- 2009: Giảng viên BM QLMT, Khoa QLTNR&MT; 2009- 2013: NCS tại ĐH Queensland, Úc; 2013 - đến nay: Giảng viên BM KTMT, Khoa QLTNR&MT
???browse.full.range???
 • item.jpg
 • Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article)


 • Authors: Vũ Văn, Thái; Nguyễn Hải, Hòa; Lê Thị Quỳnh, Hoa; Nguyễn Minh, Ngọc; Tống Phước Hoàng, Hiếu (2021)

 • Những kết quả đạt được đã và đang hỗ trợ hiệu quả cho công tác theo dõi, cập nhật diễn biến rừng góp phần ngăn chặn phá rừng, khai thác rừng trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ngoài ra, ứng dụng này có thể được nhân rộng cho các địa phương khác ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article)


 • Authors: Nguyễn Trọng, Cương; Trần Quang, Bảo; Phạm Ngọc, Hải; Nguyễn Hải, Hòa (2021)

 • Bài báo tổng hợp các kết quả nghiên cứu về ứng dụng viễn thám để thành lập bản đổ rừng ngập mặn trên thế giới theo hai chủ đề chính: các tư liệu ảnh và các phương pháp xử lý ảnh; chỉ số để xác định rừng ngập mặn. Kết quả cho thấy, các nghiên cứu về thành lập bản đồ rừng ngập mặn thông thường sử dụng ảnh viễn thám có độ phân giải trung bình, một số ít nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám có độ phân giải cao hoặc sử dụng ảnh hàng không.