Trần Quang Bảo
Year of Birth: 1973
Fields/Area of Specialization:
Qualification: Phó Giáo sư
Google Scholar: Link
Untitled

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

5917

VIEWS & DOWNLOAD

701

Top Country :

Search Results

 • item.jpg
 • Giáo trình (VNUF Book)


 • Authors: Trần Quang, Bảo; Trần Thị, Thơm; Lê Hùng, Chiến (2022)

 • Tài liệu cung cấp các kiến thức cơ bản về: nguyên lý viễn thám, các phần mềm xử lý ảnh viễn thám, ứng dụng các tư liệu ảnh viễn thám trong công tác thành lập bản đồ lớp phủ, bản đồ hiện trạng… đánh giá biến động phục vụ công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên nói chung, quản lý đất đai nói riêng.

 • item.jpg
 • Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article)


 • Authors: Nguyễn Trọng, Cương; Trần Quang, Bảo; Phạm Ngọc, Hải; Nguyễn Hải, Hòa (2021)

 • Bài báo tổng hợp các kết quả nghiên cứu về ứng dụng viễn thám để thành lập bản đổ rừng ngập mặn trên thế giới theo hai chủ đề chính: các tư liệu ảnh và các phương pháp xử lý ảnh; chỉ số để xác định rừng ngập mặn. Kết quả cho thấy, các nghiên cứu về thành lập bản đồ rừng ngập mặn thông thường sử dụng ảnh viễn thám có độ phân giải trung bình, một số ít nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám có độ phân giải cao hoặc sử dụng ảnh hàng không.

???browse.full.range???
 Trần Quang Bảo
Qualification:
Fields/Area of Specialization: Phó Giáo sư
Untitled
???browse.full.range???
 • item.jpg
 • Giáo trình (VNUF Book)


 • Authors: Trần Quang, Bảo; Trần Thị, Thơm; Lê Hùng, Chiến (2022)

 • Tài liệu cung cấp các kiến thức cơ bản về: nguyên lý viễn thám, các phần mềm xử lý ảnh viễn thám, ứng dụng các tư liệu ảnh viễn thám trong công tác thành lập bản đồ lớp phủ, bản đồ hiện trạng… đánh giá biến động phục vụ công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên nói chung, quản lý đất đai nói riêng.

 • item.jpg
 • Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article)


 • Authors: Nguyễn Trọng, Cương; Trần Quang, Bảo; Phạm Ngọc, Hải; Nguyễn Hải, Hòa (2021)

 • Bài báo tổng hợp các kết quả nghiên cứu về ứng dụng viễn thám để thành lập bản đổ rừng ngập mặn trên thế giới theo hai chủ đề chính: các tư liệu ảnh và các phương pháp xử lý ảnh; chỉ số để xác định rừng ngập mặn. Kết quả cho thấy, các nghiên cứu về thành lập bản đồ rừng ngập mặn thông thường sử dụng ảnh viễn thám có độ phân giải trung bình, một số ít nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám có độ phân giải cao hoặc sử dụng ảnh hàng không.