Đặng Văn Hà
Year of Birth: 1971
Fields/Area of Specialization: Quy hoạch thiết kế cảnh quan, Cây xanh đô thị, Du lịch sinh thái
Qualification: PGS.TS
Google Scholar: Link
Giảng viên Trường ĐHLN từ năm 1996 Tốt nghiệp Tiến sĩ: 2008 Học hàm PGS: 2016 Giảng viên cao cấp Hạng I: 2017 Chức vụ: Viện trưởng Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

1

Top Country :

Search Results

  • item.jpg
  • Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article)


  • Authors: Nguyễn Thị, Yến; Đặng Văn, Hà; Nguyễn Đình Quang, Linh (2021)

  • Thời gian thu hái quả tốt nhất là vào tháng 8 - 9. Hạt cây Lim xẹt có chiều dài trung bình 10,98 cm, chiều rộng trung bình 2,52 cm và độ thuần trung bình 87,76%. Hạt được ngâm trong nước ấm có nhiệt độ ban đầu 600C trong thời gian 12 giờ cho tỷ lệ nảy mầm cao nhất đạt 83%. Thời gian ngâm hạt có ảnh hưởng không rõ ràng đến tỷ lệ nảy mầm. Cây con sinh trưởng nhanh và đồng đều khi tiến hành cắm ½ hạt trực tiếp vào đất với tỷ lệ nảy mầm là 83%.

Showing results [1 - 4] / 4
 Đặng Văn Hà
author picture
Qualification: Quy hoạch thiết kế cảnh quan, Cây xanh đô thị, Du lịch sinh thái
Fields/Area of Specialization: PGS.TS
Giảng viên Trường ĐHLN từ năm 1996 Tốt nghiệp Tiến sĩ: 2008 Học hàm PGS: 2016 Giảng viên cao cấp Hạng I: 2017 Chức vụ: Viện trưởng Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị
Showing results [1 - 4] / 4
  • item.jpg
  • Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article)


  • Authors: Nguyễn Thị, Yến; Đặng Văn, Hà; Nguyễn Đình Quang, Linh (2021)

  • Thời gian thu hái quả tốt nhất là vào tháng 8 - 9. Hạt cây Lim xẹt có chiều dài trung bình 10,98 cm, chiều rộng trung bình 2,52 cm và độ thuần trung bình 87,76%. Hạt được ngâm trong nước ấm có nhiệt độ ban đầu 600C trong thời gian 12 giờ cho tỷ lệ nảy mầm cao nhất đạt 83%. Thời gian ngâm hạt có ảnh hưởng không rõ ràng đến tỷ lệ nảy mầm. Cây con sinh trưởng nhanh và đồng đều khi tiến hành cắm ½ hạt trực tiếp vào đất với tỷ lệ nảy mầm là 83%.