Untitled Bùi Mạnh Hưng
Year of Birth: 1981
Fields/Area of Specialization: Lâm sinh học định lượng, Khoa học lâm nghiệp, Phân tích số liệu nghiên cứu lâm nghiệp, Cấu trúc và phục hồi rừng, Sinh thái học định lượng, Điều tra rừng, Sản lượng rừng, Viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên, Bảo tồn đa dạng sinh học thực vật.
Qualification: TS
Google Scholar: Link
Từ 15/9/2019 - Nay: Phó trưởng Khoa, Khoa Lâm học, Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Từ 6/2018-14/9/2019 Phó trưởng Ban, Ban tạp chí khoa học và Website, Trường Đại học lâm nghiệp. Giảng viên kiêm giảng Khoa Lâm học, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. 12/2017-5/2018 Phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Lâm nghiệp. Giảng viên kiêm giảng Khoa Lâm học, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. 2017 - 11/2017: Giảng viên Bộ môn Điều tra Quy hoạch rừng, Khoa Lâm học, Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. 2014 - 2016: Nghiên cứu sinh tại Viện Lâm học và bảo vệ rừng, Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách khoa Dresden. 2011 - 2013: Giảng viên của bộ môn Điều tra Quy hoạch, khoa Lâm học, trường Đại học Lâm nghiệp, đảm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm bộ môn. 2009 - 2011: Sống và học tập tại Lãnh thổ thủ đô Úc, Canberra, Úc. 2003 - 2008: Làm việc bán thời gian thời gian tại trung tâm tin học và ngoại ngữ Bách Khoa tại Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Tây về phân tích số liệu lâm nghiệp, xã hội, xây dựng bản đồ số và sửa chữa máy tính. 2003 - 2008: Giảng viên của bộ môn Điều tra Quy hoạch, khoa Lâm học, trường Đại học Lâm nghiệp.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

3

Top Country :

Search Results

Showing results [1 - 3] / 3
 Untitled Bùi Mạnh Hưng
author picture
Qualification: Lâm sinh học định lượng, Khoa học lâm nghiệp, Phân tích số liệu nghiên cứu lâm nghiệp, Cấu trúc và phục hồi rừng, Sinh thái học định lượng, Điều tra rừng, Sản lượng rừng, Viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên, Bảo tồn đa dạng sinh học thực vật.
Fields/Area of Specialization: TS
Từ 15/9/2019 - Nay: Phó trưởng Khoa, Khoa Lâm học, Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Từ 6/2018-14/9/2019 Phó trưởng Ban, Ban tạp chí khoa học và Website, Trường Đại học lâm nghiệp. Giảng viên kiêm giảng Khoa Lâm học, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. 12/2017-5/2018 Phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Lâm nghiệp. Giảng viên kiêm giảng Khoa Lâm học, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. 2017 - 11/2017: Giảng viên Bộ môn Điều tra Quy hoạch rừng, Khoa Lâm học, Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. 2014 - 2016: Nghiên cứu sinh tại Viện Lâm học và bảo vệ rừng, Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách khoa Dresden. 2011 - 2013: Giảng viên của bộ môn Điều tra Quy hoạch, khoa Lâm học, trường Đại học Lâm nghiệp, đảm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm bộ môn. 2009 - 2011: Sống và học tập tại Lãnh thổ thủ đô Úc, Canberra, Úc. 2003 - 2008: Làm việc bán thời gian thời gian tại trung tâm tin học và ngoại ngữ Bách Khoa tại Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Tây về phân tích số liệu lâm nghiệp, xã hội, xây dựng bản đồ số và sửa chữa máy tính. 2003 - 2008: Giảng viên của bộ môn Điều tra Quy hoạch, khoa Lâm học, trường Đại học Lâm nghiệp.
Showing results [1 - 3] / 3