Hoàng Sơn
Year of Birth: 1983
Fields/Area of Specialization: Đại học: Cơ điện tử; Robot công nghiệp; Tự động hóa trong nông lâm nghiệp; Sau Đại học: Cơ điện tử; Tự động hóa trong nông lâm nghiệp.
Qualification: Giảng viên
Google Scholar: Link
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 2006, Kỹ sư, Tự động hóa XNCN, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; 2010, Thạc sỹ, Thiết kế tự động hóa, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; 2016, Tiến sĩ,: Hệ thống điện và tự động hóa, Trường Đại học Tứ Xuyên-Trung Quốc. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: Từ 2006 đến 2016: Giảng viên Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất, Trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 2016 đến nay: Trưởng bộ môn Kỹ thuật điện & Tự động hóa, Khoa Cơ điện và Công trình, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

204

VIEWS & DOWNLOAD

33

Top Country :

Search Results

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Trần Văn, Tưởng; Hoàng, Sơn (2022)

 • Tài liệu bao gồm những kiến thức chuyên sâu về cơ sở tính toán cho từng loại máy công cụ thể hiện đang được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới.

 • item.jpg
 • Giáo trình (VNUF Book)


 • Authors: Hoàng, Sơn; Nguyễn Thị, Phượng; Trần Kim, Khuê (2022)

 • Tài liệu đề cập đến những kiến thức cơ bản về kỹ thuật robot, kiến thức chuyên sâu liên quan tới phát triển hệ thống điều khiển robot, đồng thời kết hợp với các ví dụ mô phỏng trực quan trên Matlab để trang bị cho sinh viên tư duy về phát triển robot công nghiệp.

???browse.full.range???
 Hoàng Sơn
Qualification: Đại học: Cơ điện tử; Robot công nghiệp; Tự động hóa trong nông lâm nghiệp; Sau Đại học: Cơ điện tử; Tự động hóa trong nông lâm nghiệp.
Fields/Area of Specialization: Giảng viên
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 2006, Kỹ sư, Tự động hóa XNCN, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; 2010, Thạc sỹ, Thiết kế tự động hóa, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; 2016, Tiến sĩ,: Hệ thống điện và tự động hóa, Trường Đại học Tứ Xuyên-Trung Quốc. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: Từ 2006 đến 2016: Giảng viên Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất, Trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 2016 đến nay: Trưởng bộ môn Kỹ thuật điện & Tự động hóa, Khoa Cơ điện và Công trình, Trường Đại học Lâm nghiệp.
???browse.full.range???
 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Trần Văn, Tưởng; Hoàng, Sơn (2022)

 • Tài liệu bao gồm những kiến thức chuyên sâu về cơ sở tính toán cho từng loại máy công cụ thể hiện đang được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới.

 • item.jpg
 • Giáo trình (VNUF Book)


 • Authors: Hoàng, Sơn; Nguyễn Thị, Phượng; Trần Kim, Khuê (2022)

 • Tài liệu đề cập đến những kiến thức cơ bản về kỹ thuật robot, kiến thức chuyên sâu liên quan tới phát triển hệ thống điều khiển robot, đồng thời kết hợp với các ví dụ mô phỏng trực quan trên Matlab để trang bị cho sinh viên tư duy về phát triển robot công nghiệp.