Trần Công Chi
Year of Birth: 1984
Fields/Area of Specialization: Đại học: Công nghệ chế tạo máy; Đồ án công nghệ chế tạo máy; Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô; Máy CNC; Đồ gá. Sau Đại học: Cơ sở lý thuyết gia công cắt gọt kim loại; Máy và thiết bị công nghệ cao trong sản xuất cơ khí.
Qualification: Giảng viên
Google Scholar: Link
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 2007, Kỹ sư, Cơ khí chế tạo máy, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; 2011, Thạc sỹ, Chế tạo máy, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; 2019, Tiến sỹ, Kỹ thuật cơ khí, Trường Đại học Công trình (Kỹ thuật) Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 7/2007 - 9/2007, Kỹ sư thiết kế, Viện máy và dụng cụ công nghiệp, Hà Nội; 10/2007 - 11/2008, Quản lý sản xuất, Công ty Nissei electric Co., LTD, Hà Nội; 1/2009 - đến nay, Giảng viên, trường Đại học Lâm Nghiệp, Hà Nội.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

71

VIEWS & DOWNLOAD

0

Top Country :

Search Results

???browse.full.range???
 Trần Công Chi
author picture
Qualification: Đại học: Công nghệ chế tạo máy; Đồ án công nghệ chế tạo máy; Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô; Máy CNC; Đồ gá. Sau Đại học: Cơ sở lý thuyết gia công cắt gọt kim loại; Máy và thiết bị công nghệ cao trong sản xuất cơ khí.
Fields/Area of Specialization: Giảng viên
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 2007, Kỹ sư, Cơ khí chế tạo máy, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; 2011, Thạc sỹ, Chế tạo máy, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; 2019, Tiến sỹ, Kỹ thuật cơ khí, Trường Đại học Công trình (Kỹ thuật) Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 7/2007 - 9/2007, Kỹ sư thiết kế, Viện máy và dụng cụ công nghiệp, Hà Nội; 10/2007 - 11/2008, Quản lý sản xuất, Công ty Nissei electric Co., LTD, Hà Nội; 1/2009 - đến nay, Giảng viên, trường Đại học Lâm Nghiệp, Hà Nội.
???browse.full.range???