Phạm Văn Chương
Year of Birth: 1960
Fields/Area of Specialization: Công nghệ vật liệu gỗ; Khoa học gỗ; Keo dán gỗ.
Qualification: PGS.TS
Google Scholar: Link
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: - 1982, Kỹ sư, Công nghệ chế biến gỗ, Trường Đại học Lâm nghiệp - 2001, Tiến sĩ, Công nghệ chế biến gỗ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

1321

VIEWS & DOWNLOAD

1364

Top Country :

Search Results

 • item.jpg
 • Giáo trình (VNUF Book)


 • Authors: Phạm Văn, Chương (2013)

 • Trình bày những khái niệm cơ bản, công nghệ tạo, công nghệ ép, công nghệ sản xuất, quản lý chất lượng và một số tiêu chuẩn về ván dăm và ván sợi

 • item.jpg
 • Giáo trình (VNUF Book)


 • Authors: Trịnh Hiền, Mai; Phạm Văn, Chương; Nguyễn Trọng, Kiên; Nguyễn Tất, Thắng; Nguyễn Hải, Hoàn (2023)

 • Tài liệu giới thiệu: Tổng quan về ván dán; những vấn đề chung và nguyên liệu về sản xuất ván dán; Sản xuất ván mỏng bằng phương pháp bóc và lạng; sản xuất ván dán; kiểm tra chất lượng ván và Thiết kê xưởng sản xuất ván dán

 • Keo dan go.pdf.jpg
 • Giáo trình (VNUF Book)


 • Authors: Phạm Văn, Chương; Nguyễn Trọng, Kiên (2013)

 • Tài liệu gồm 6 chương từ tổng quan đến nguyên lý dán dính, nguyên lý hình thành keo dán, một số công thức pha chế điển hình và phương pháp xác định các thông số kỹ thuật của keo dán cũng như màng keo sai khi thực hiện dán dính

???browse.full.range???
 Phạm Văn Chương
author picture
Qualification: Công nghệ vật liệu gỗ; Khoa học gỗ; Keo dán gỗ.
Fields/Area of Specialization: PGS.TS
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: - 1982, Kỹ sư, Công nghệ chế biến gỗ, Trường Đại học Lâm nghiệp - 2001, Tiến sĩ, Công nghệ chế biến gỗ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
???browse.full.range???
 • item.jpg
 • Giáo trình (VNUF Book)


 • Authors: Phạm Văn, Chương (2013)

 • Trình bày những khái niệm cơ bản, công nghệ tạo, công nghệ ép, công nghệ sản xuất, quản lý chất lượng và một số tiêu chuẩn về ván dăm và ván sợi

 • item.jpg
 • Giáo trình (VNUF Book)


 • Authors: Trịnh Hiền, Mai; Phạm Văn, Chương; Nguyễn Trọng, Kiên; Nguyễn Tất, Thắng; Nguyễn Hải, Hoàn (2023)

 • Tài liệu giới thiệu: Tổng quan về ván dán; những vấn đề chung và nguyên liệu về sản xuất ván dán; Sản xuất ván mỏng bằng phương pháp bóc và lạng; sản xuất ván dán; kiểm tra chất lượng ván và Thiết kê xưởng sản xuất ván dán

 • Keo dan go.pdf.jpg
 • Giáo trình (VNUF Book)


 • Authors: Phạm Văn, Chương; Nguyễn Trọng, Kiên (2013)

 • Tài liệu gồm 6 chương từ tổng quan đến nguyên lý dán dính, nguyên lý hình thành keo dán, một số công thức pha chế điển hình và phương pháp xác định các thông số kỹ thuật của keo dán cũng như màng keo sai khi thực hiện dán dính